band-rock-buc-tuong-vietn-nam

Bức Tường – Những người truyền lửa Rock Việt

Bức Tường (tên tiếng Anh: The Wall) là một trong những Ban nhạc rock chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam.